Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Χάρης Πορέτσης, τηλ.: 210 661 777 (εσωτ. 139), e-mail: poretsis@boussias.com

Κατερίνα Μπουσμπουκέα, τηλ.: 210 661 777 (εσωτ. 128), e-mail: kbousboukea@boussias.com

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publications