Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Ποιός μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα

Στα Loyalty Awards μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο ή είναι προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών του χώρου του λιανεμπορίου ή του χονδρεμπορίου και εδρεύουν στην Ελλάδα.

Οι πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρονται οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στο διάστημα από 01/01/2016 έως 31/01/2018.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018 να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

 • Να έχει συμπληρωθεί η online αίτηση στο site: www.loyaltyawards.gr
 • Nα έχει γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού συμμετοχής στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται από την Boussias Communications και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: poretsis@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online αίτηση Υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 1. Περιγραφή και στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
  Περιγράψτε το έργο, την καινοτομία, τα αποτελέσματα / οφέλη που προέκυψαν καθώς και την πληρότητα στην εκτέλεση του έργου σας, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία που συμμ ετέχει. Για να θεωρηθεί πλήρης η υποψηφιότητα θα πρέπει να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται web link. (πχ. http://www.loyaltyawards.gr).
 2. Link (προαιρετικά)
  Το URL της επιχείρησης / πρωτοβουλίας σας (πχ. http://www.loyaltyawards.gr).
 3. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 3 αρχεία, έως 3ΜΒ το αρχείο)
 4. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)
  Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 5. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)
  Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 300€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 1.200€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 2.100€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στα βραβεία δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Σημ. Οι 2 δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία / ιδιώτη που έχει δηλώσει υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και το τυχόν συνοδευτικό υλικό (φωτογραφίες, url, video, γραφήματα κ.λπ).

Η διοργάνωση και η κριτική επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και για τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης:
 • Αποτελέσματα και οφέλη που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου
 • Πληρότητα και ποιότητα στην εκτέλεση του έργου
 • Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
 • Πληρότητα και ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publications