Celebrating Excellence in
Customer Retention & Engagement
Τα Loyalty Awards για 6η χρόνια θα αναδείξουν την αριστεία και την καινοτομία στα προγράμματα επιβράβευσης που εξέπληξαν το αγοραστικό κοινό, απογείωσαν την αγοραστική εμπειρία και ξεχώρισαν σε καινοτομία και αποτελεσματικότητα.
Tα βραβεία απευθύνονται σε όλα τα brands, agencies και παρόχους τεχνολογίας και λύσεων, που επενδύουν σε loyalty προγράμματα και ενισχύουν τη σχέση της μάρκας με τους πελάτες της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
10.03.2023

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Loyalty Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες της αγοράς.
Προεδρος Επιτροπhς αξιολογησησ

Φλώρα Κοκκινάκη

Jury President Loyalty Awards 2023
Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας του Καταναλωτή, ΟΠΑ
Χαιρετισμός της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής 

«Τα προγράμματα loyalty αναδεικνύουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί η επιχείρηση να ενισχύσει και να εμβαθύνει τη σχέση της με τους πελάτες» 

 Σας καλωσορίζουμε στα Loyalty Awards ’22! 

Για πέμπτη χρονιά, τα Loyalty Awards έρχονται να επιβραβεύσουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εξελίξουν τη σχέση τους με τους πελάτες μέσα από καινοτόμα  και αποτελεσματικά προγράμματα και δράσεις. Ο θεσμός των Loyalty Awards, παράλληλα με την επιβράβευση των άριστων πρακτικών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν και να συγκρίνουν τις δικές τους ενέργειες με αυτές άλλων επιχειρήσεων.

To customer loyalty, ως έννοια, εμπεριέχει αλλά υπερβαίνει την αξία που προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία στον πελάτη και την ικανοποίηση που προκύπτει από τη χρήση τους. Πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν συναισθηματικό δεσμό μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Έναν δεσμό που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ποιότητα της εμπειρίας και το engagement με την επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, επενδύουν στη σχέση τους με τους πελάτες. Αυξάνουν την αξία που προσφέρουν βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αναπτύσσουν καινοτόμα προγράμματα customer loyalty, προσαρμόζουν τις ενέργειες τους με βάση δεδομένα που καθορίζουν την αξία κάθε πελάτη,  και διαχειρίζονται την επικοινωνία αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες. 

Η επένδυση σε προγράμματα και ενέργειες customer loyalty προσφέρει στις επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη: ανάπτυξη, διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες, ενίσχυση του engagement, προσέλκυση νέων πελατών, αύξηση των πωλήσεων, ενίσχυση του brandequity. Τα προγράμματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε με χαρακτηριστικό την οικονομική ανασφάλεια που προκαλεί η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση. Οι οικονομικές συνέπειες μετατοπίζουν τον ανταγωνισμό και αυξάνουν την ευαισθησία στην τιμή. Σε αυτές τις συνθήκες, η αφοσίωση των πελατών ως συναισθηματικός δεσμός και σχέση εμπιστοσύνης με την επιχείρηση δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν σε αυτήν. 

Είμαστε βέβαιοι ότι και η φετινή διοργάνωση θα αναδείξει τη σημαντικότητα των προγραμμάτων loyalty και θα προβάλει τις εξαιρετικές πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. 

Το υψηλό επίπεδο και η εμπειρία των συντελεστών του θεσμού των Loyalty Awards ’22 εξασφαλίζουν την αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που αναμένουμε να ξεπεράσουν τον περυσινό αριθμό-ρεκόρ. 

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Βασικές Ενότητες

Γιατί να συμμετάσχω;

Μέσω των βραβείων αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε προγράμματα και μοντέλα επιβράβευσης, στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι μάρκες για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες και στις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για να διατηρούν το πελατολόγιό τους. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, οι εταιρείες, οργανισμοί, φορείς, λαμβάνουν χρήσιμο feedback από τους ειδικούς για τη χρονιά που πέρασε και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση με τους peers τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.
 • Αναγνώριση / αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται τα προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.
 • Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση
  Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών – εφόσον το ζητήσουν – ώστε να λάβουν γνώση για τα σημεία βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.
 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.
 • Ενίσχυση πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών / προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.

Loyalty Awards 2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων / απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο του 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία και την ανακοίνωση / απονομή των βραβείων θα λάβετε με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση που διοργανωθεί εκδήλωση απονομής, δικαιούστε μια (1) δωρεάν συμμετοχή για να παραλάβετε το βραβείο. Η δωρεάν συμμετοχή αφορά κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΦΜ), ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφιοτήτων που υπέβαλε ή εταιρειών που αναφέρονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή ανάμεσα στη διοργάνωση τελετής απονομής ή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της BOUSSIAS Events, η οποία θα αποφασίζει κατά περίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε υγειονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες). Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν κατά της BOUSSIAS Events και η BOUSSIAS Events ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:
 • Venue
  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τελετή για την απονομή των βραβείων, το venue θα ανακοινωθεί με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ο χώρος της εκδήλωσης επιλέγεται κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία δικαιούται να αλλάξει το venue και την ημερομηνία τελετής οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
 • Κόστος Συμμετοχής
  Το κόστος υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων (εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί). Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει για το κόστος συμμετοχής, τους ακυρωτικούς όρους & τον τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τελετή απονομής, κατά την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση.
 • Ασφάλεια Συμμετοχής
  Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία τηρεί όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της BOUSSIAS Events και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.
newsletterConsent
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου.*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.