Κρατήστε με ενήμερο για τα Loyalty Awards 2025

Το Check In Class Notes καταρτίστηκε και υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς εξελίσσοντας με επιτυχία το πρόγραμμα πιστότητας yellow με κοινό – στόχο τους σπουδαστές που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ανταπόκριση στην διαδικασία διαμοιρασμού των δικών τους σημειώσεων μαθημάτων και των γνώσεών τους καθώς και η μετατροπή των Note-points σε yellows επηρέασαν ταχύτατα την προώθηση του προγράμματος επιβράβευσης στο συγκεκριμένο κοινό, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του βαθμού προτίμησης των φοιτητών για την Τράπεζα Πειραιώς, του Δείκτη Ικανοποίησης και του μέσου δείκτη cross-sell στο συγκεκριμένο πελατειακό κοινό ειδικού εμπορικού ενδιαφέροντος. Γιατί: «Σπουδαίος γίνεσαι, όταν μοιράζεσαι τη γνώση»