Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Best in Loyalty & Engagement per Industry

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται οι εταιρείες για το σύνολο των πρωτοβουλιών που αφορούν την επιβράβευση και δημιουργία δεσμών με τον πελάτη και που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία. Τα βραβεία κατανέμονται ανά κλάδο και τομέα δραστηριότητας.

1.1 Banking & Insurance
1.2 Energy
1.3 Telecom
1.4 Automotive
1.5 Retail
1.6 Fashion & Beauty
1.7 Sports, Culture & Entertainment
1.8 Hospitality
1.9 Food & Beverage
1.10 Travel & Transport
1.11 Construction & Manufacturing
1.12 Other

2. Best Initiative

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν με στόχο τη δέσμευση και την εμπειρία του πελάτη.

2.1. Most Innovative Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο καινοτόμο πρόγραμμα ή πρωτοβουλία επιβράβευσης, που εντυπωσίασε το αγοραστικό κοινό.

2.2. Best New Product / Service Loyalty Initiative
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη υποψηφιότητα που αφορά σε πρόγραμμα επιβράβευσης για ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία.

2.3. Best in E-commerce
Το βραβείο απονέμεται στο έργο που υλοποιήθηκε στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, έκανε ευρύτερα γνωστή τη μάρκα και ταυτόχρονα δημιούργησε ένα υπόβαθρο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και τους ενώνουν με τις αξίες της.

2.4. Best in Omnichannel
Το βραβείο απονέμεται στο έργο που αποδεδειγμένα έδωσε με 360° πρακτικές αξία και προνόμια στους πελάτες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά φυσικά και ψηφιακά κανάλια επαφής και αλληλεπίδρασης.

2.5. Best B2B Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα αφοσίωσης που αφορά σε εταιρικούς πελάτες, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικού αντικειμένου.

2.6. Best Use of Rewards & Incentives
Τo βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης και παροχής κινήτρων πραγματοποίησης αγοράς ή σύνδεσης με τη μάρκα, που αποδεδειγμένα οδήγησε σε αύξηση της πιστότητας πελατών.

2.7. Best International Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα loyalty που υλοποιήθηκε σε αγορά του εξωτερικού από επιχείρηση η οποία έχει την έδρα της στην Ελλάδα.

2.8. Best Regional Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα loyalty που αφορούσε σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και αξιοποίησε στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του στοιχεία ανάλυσης του καταναλωτικού προφίλ και της αγοραστικής συμπεριφοράς στη συγκεκριμένη περιοχή.

2.9. Best Partnership Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα loyalty που υλοποιήθηκε βάσει συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, που αξιοποίησε στο έπακρο κοινά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των συνεργαζόμενων μερών.

2.10 Best CSR Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα loyalty, μέσω του οποίου κινητοποιήθηκε η πελατειακή βάση, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν πόροι για την υλοποίηση έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην υγεία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και αλλού, ενδυναμώνοντας παράλληλα την εταιρική εικόνα.

2.11 Best Short-Term Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα περιορισμένης χρονικής διάρκειας (π.χ. Black Friday κ.λπ. ενέργειες που διαρκούν από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες), που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επισκέψεων στο φυσικό ή το ψηφιακό κατάστημα και την πραγματοποίηση αγορών, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ή προγράμματος loyalty.

3. Best Use of Marketing & Communication

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύεται η αξιοποίηση των μέσων επικοινωνίας για την προβολή προγράμματος ή πρωτοβουλίας αφοσίωσης
ή με στόχο τη δέσμευση και την εμπειρία του κοινού.

3.1 Best Marketing Campaign
Το βραβείο απονέμεται στην πιο επιτυχημένη καμπάνια μάρκετινγκ, που ενημέρωσε αποτελεσματικά το κοινό σχετικά με ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα loyalty, ενίσχυσε την επικοινωνία με το κοινό, ενθάρρυνε τη διάδρασή του με τη μάρκα και αύξησε τις πωλήσεις. Οι υποψηφιότητες
θα αξιολογηθούν ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας σε σχέση με τον στόχο και το ύψος της δαπάνης, τα κανάλια που αξιοποιήθηκαν και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιωθεί ηδιείσδυση στην αγορά κ.λπ.

3.2 Best Experiential / Live Marketing Campaign
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη ενέργεια experiential marketing, που έφερε σε ζωντανή διάδραση το κοινό με τη μάρκα (διοργάνωση
συναυλιών, πάρτι, λειτουργία pop-up store, κ.ά.), βελτίωσε την αναγνωρισιμότητα και την εικόνα της μάρκας και δημιούργησε «πρεσβευτές» της,
στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ή προγράμματος loyalty.

3.3 Best Use of Social Media
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη καμπάνια υποστήριξης και προβολής προγράμματος loyalty, που υλοποιήθηκε μέσω των social media,
ενίσχυσε την επικοινωνία με το κοινό και ενθάρρυνε τη διάδρασή του με τη μάρκα.

3.4 Best Promo Campaign / Contest
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη προωθητική καμπάνια ή διαγωνισμό, που κινητοποίησε τους πελάτες (call to action), προσέλκυσε το
ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού και ενίσχυσε την επικοινωνία του με τη μάρκα, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε μια ξεχωριστή εμπειρία, στο
πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ή προγράμματος loyalty.

3.5 Best Use of Brand Advocates & Influencers
Το βραβείο απονέμεται στην καμπάνια που σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να επηρεάσει θετικά την άποψη του
κοινού για ένα προϊόν ή μια μάρκα, δημιουργώντας παράλληλα word of mouth και δημοσιότητα από τους ίδιους τους καταναλωτές.

4. Best Use of Technology

Σε αυτήν την ενότητα επιβραβεύεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, η κατηγορία αφορά σε προγράμματα loyalty, στα οποία
η τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα, ενισχύοντας τη διάδραση των
χρηστών με την μάρκα και τη συνολική τους εμπειρία.

4.1 Best Use of Mobile
Το βραβείο απονέμεται στο έργο καλύτερης αξιοποίησης mobile τεχνολογιών (mobile apps, geo location services, ψηφιακά κουπόνια κ.λπ.).

4.2 Best Use of Gamifi cation
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας του gamification.

4.3 Best Use of CRM
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας του CRM, μέσω της οποίας κατέστη δυνατή η διατήρηση και η ενεργοποίηση των πελατών, με segmentation ή 1:1 πρακτικές (personalization), με υλοποίηση προγραμμάτων επιστροφής αξίας και προσφοράς σχετικών ή
καλύτερων προϊόντων στους πελάτες.

4.4 Best Use of Business Analytics
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση των business analytics και των δεδομένων των πελατών (big data). Θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις του προγράμματος loyalty στη ευφυή ανάλυση, τη χαρτογράφηση του customer journey, την ανάδειξη shopping missions και τη στόχευση
του καταναλωτικού κοινού.

4.5 Best Use of Digital Onboarding
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση του digital onboarding, ως μια διαδικασία που βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη, διευκολύνει την ένταξή του στο πρόγραμμα αφοσίωσης με σύννομο τρόπο (GDPR compliant), ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα για ευκαιρίες upselling και cross-selling.

4.6 Best Loyalty Management Software
To βραβείο απονέμεται στο λογισμικό ή στην πλατφόρμα, που παρέχει στην επιχείρηση που την αξιοποιεί τη δυνατότητα να εντοπίζει και να μετατρέπει τους πελάτες της σε επαναλαμβανόμενους αγοραστές.

5. Best In-house Loyalty Team

Το βραβείο απονέμεται στην ομάδα που συνεισέφερε τα μέγιστα στην αύξηση της αφοσίωσης των πελατών και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τη μάρκα, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο. Η συνεισφορά θα πρέπει να αποδεικνύεται με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα (δημιουργικότητα, τρόποι ανάπτυξης και αξιοποίησης της συνεργασίας στην ομάδα και με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, συμβολή στη διάχυση πελατοκεντρικής κουλτούρας, άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, προοπτικές εξέλιξης της πρωτοβουλίας κ.ά.).

6. Best Initiative During Covid-19 Crisis

Το βραβείο απονέμεται σε πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας, με σκοπό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των πελατών.

Βραβεία

Τα βραβεία που δίνονται σε κάθε κατηγορία είναι Gold, Silver, Bronze και προκύπτουν από τους μέσους όρους της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα από τρία βραβεία
σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Grand Awards

Platinum Awards

Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον εκάστοτε πυλώνα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς

Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

 

Loyalty Brand of the Year

Το βραβείο απονέμεται στη μάρκα, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.

Loyalty Marketer of the Year

Το βραβείο απονέμεται στην εμπορική επιχείρηση (corporate brand), η οποία συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους στο σύνολο των βραβείων που κέρδισε, στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκαν τα product brands που ανήκουν στο portfolio της.

Loyalty Agency of the Year

Το βραβείο απονέμεται στον πάροχο υπηρεσιών loyalty και engagement, ο οποίος συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.