Κρατήστε με ενήμερο για τα Loyalty Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Best in Loyalty & Engagement per Industry

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύεται το σύνολο των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων loyalty που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από μία εταιρεία και συνδέονται με τη συνολική στρατηγική της για ενίσχυση της σχέσης της με το κοινό της. Τα βραβεία κατανέμονται ανά τομέα και κλάδο δραστηριότητας.

1.1 Best in Banking, Insurance & Financial Services
1.2 Best in Energy
1.3 Best in Telecom
1.4 Best in Retail
1.5 Best in Fashion & Beauty
1.6 Best in Health & Pharma
1.7 Best in Sports, Culture & Entertainment
1.8 Best in Tourism & Hospitality
1.9 Best in Food & Beverage
1.10 Best in Travel & Transport
1.11 Other

2. Best Initiative

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες loyalty με στόχο τη δέσμευση του πελάτη με την μάρκα και την ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας.

2.1 Most Innovative Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο καινοτόμο πρόγραμμα ή πρωτοβουλία επιβράβευσης, που εντυπωσίασε το αγοραστικό κοινό.

2.2 Best New Product / Service Loyalty Initiative
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη υποψηφιότητα που αφορά σε πρόγραμμα επιβράβευσης για ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία.

2.3 Best in E-commerce
Το βραβείο απονέμεται στο έργο που υλοποιήθηκε στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, έκανε ευρύτερα γνωστή τη μάρκα και ταυτόχρονα δημιούργησε ένα υπόβαθρο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και τους ενώνουν με τις αξίες της.

2.4 Best in Omnichannel
Το βραβείο απονέμεται στο έργο που αποδεδειγμένα έδωσε με 360° πρακτικές αξία και προνόμια στους πελάτες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά φυσικά και ψηφιακά κανάλια επαφής και αλληλεπίδρασης.

2.5 Best B2B Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα αφοσίωσης που αφορά σε εταιρικούς πελάτες, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικού αντικειμένου.

2.6 Best Use of Rewards & Incentives
Τo βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης και παροχής κινήτρων πραγματοποίησης αγοράς ή σύνδεσης με τη μάρκα, που αποδεδειγμένα οδήγησε σε αύξηση της αφοσίωσης πελατών.

2.7 Best Partnership Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα loyalty που υλοποιήθηκε βάσει συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και αξιοποίησε στο έπακρο κοινά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των συνεργαζόμενων μερών.

2.8 Best CSR Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα loyalty, μέσω του οποίου κινητοποιήθηκε η πελατειακή βάση, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν πόροι για την υλοποίηση έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην υγεία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και αλλού, ενδυναμώνοντας παράλληλα την εταιρική εικόνα.

2.9 Best Short Term Initiative
Το βραβείο απονέμεται στο πρόγραμμα περιορισμένης χρονικής διάρκειας (π.χ. Black Friday κ.λπ. ενέργειες που διαρκούν από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες), που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επισκέψεων στο φυσικό ή το ψηφιακό κατάστημα και την πραγματοποίηση αγορών, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ή προγράμματος loyalty

2.10 Best Long Term Initiative
Το βραβείο απονέμεται στον οργανισμό που έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και έχει καθιερωθεί στη σχέση μάρκας – πελάτη. Οι υποψηφιότητες αφορούν προγράμματα που έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών.

2.11 Best Initiative During Crisis
Το βραβείο απονέμεται σε πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μίας κρίσης, με σκοπό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των πελατών.

2.12 Best Eco-Loyalty Initiative [NEW]
Από δημιουργικές πράξεις επιβράβευσης φιλικές προς το περιβάλλον μέχρι καμπάνιες που προωθούν πράσινες καταναλωτικές συνήθειες, αυτή η κατηγορία γιορτάζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και συνάμα ωφελούν το περιβάλλον.

3. Best Use of Marketing & Communication

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύεται η αξιοποίηση των μέσων επικοινωνίας για την προβολή προγράμματος ή πρωτοβουλίας αφοσίωσης.

3.1 Best Marketing Campaign
Το βραβείο απονέμεται στην πιο επιτυχημένη καμπάνια μάρκετινγκ, που ενημέρωσε αποτελεσματικά το κοινό σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα loyalty, ενίσχυσε την επικοινωνία μαζί του, ενθάρρυνε τη διάδρασή του με τη μάρκα και αύξησε τις πωλήσεις. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας σε σχέση με τον στόχο και το ύψος της δαπάνης, τα κανάλια που αξιοποιήθηκαν και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η διείσδυση στην αγορά κ.λπ.

3.2 Best Experiential / Live Marketing Campaign
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη ενέργεια experiential marketing, που έφερε σε ζωντανή διάδραση το κοινό με τη μάρκα (διοργάνωση συναυλιών, πάρτι, λειτουργία pop-up store, κ.ά.), βελτίωσε την αναγνωρισιμότητα και την εικόνα της μάρκας και δημιούργησε «πρεσβευτές» της, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ή προγράμματος loyalty.

3.3 Best Use of Social Media
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη καμπάνια υποστήριξης και προβολής προγράμματος loyalty, που υλοποιήθηκε μέσω των social media, ενίσχυσε την επικοινωνία με το κοινό και ενθάρρυνε τη διάδρασή του με τη μάρκα.

3.4 Best Promo Campaign / Contest
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη προωθητική καμπάνια ή διαγωνισμό, που κινητοποίησε τους πελάτες (call to action), προσέλκυσε το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού και ενίσχυσε την επικοινωνία του με τη μάρκα, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε μια ξεχωριστή εμπειρία, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ή προγράμματος loyalty.

3.5 Best Use of Brand Advocates & Influencers
Το βραβείο απονέμεται στην καμπάνια που σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να επηρεάσει θετικά την άποψη του κοινού για ένα προϊόν ή μια μάρκα, δημιουργώντας παράλληλα word of mouth και δημοσιότητα από τους ίδιους τους καταναλωτές.

3.6 Best Use of Creative Graphic Design [NEW]
Το βραβείο απονέμεται στην πρωτοβουλία με τη βέλτιστη χρήση του δημιουργικού γραφιστικού σχεδιασμού.

4. Best Use of Technology

Σε αυτήν την ενότητα επιβραβεύεται η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, η κατηγορία αφορά σε προγράμματα loyalty, στα οποία η ψηφιακή τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα, ενισχύοντας τη διάδραση των χρηστών με τη μάρκα και τη συνολική τους εμπειρία.

4.1 Best Use of Mobile
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση mobile τεχνολογιών (mobile apps, geo location services, ψηφιακά κουπόνια κ.λπ.) στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης μίας πρωτοβουλίας loyalty.

4.2 Best Use of Gamification
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας του gamification στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης μίας πρωτοβουλίας loyalty.

4.3 Best Use of CRM
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας του CRM, μέσω της οποίας κατέστη δυνατή η διατήρηση και η ενεργοποίηση των πελατών, με segmentation ή 1:1 πρακτικές (personalization), με υλοποίηση προγραμμάτων επιστροφής αξίας και προσφοράς σχετικών ή καλύτερων προϊόντων στους πελάτες.

4.4 Best Use of Data/ Customer Analytics
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση των business analytics και των δεδομένων των πελατών (big data). Θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις του προγράμματος loyalty στη ευφυή ανάλυση, τη χαρτογράφηση του customer journey, την ανάδειξη shopping missions και τη στόχευση του καταναλωτικού κοινού.

4.5 Best Use of Digital Onboarding
Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση του digital onboarding, ως μια διαδικασία που βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη, διευκολύνει την ένταξή του στο πρόγραμμα αφοσίωσης με σύννομο τρόπο (GDPR compliant), ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα για ευκαιρίες upselling και cross-selling.

4.6 Best Use of Loyalty Management Software
To βραβείο απονέμεται στην καλύτερη αξιοποίηση λογισμικού ή πλατφόρμας, που παρέχει στην επιχείρηση που την αξιοποιεί τη δυνατότητα να εντοπίζει και να μετατρέπει τους πελάτες της σε επαναλαμβανόμενους αγοραστές.

4.7 Best Use of AI/ML Tool [NEW]
Το βραβείο απονέμεται στην πρωτοβουλία loyalty που αξιοποίησε με τον βέλτιστο τρόπο εργαλείο/α τεχνητής νοημοσύνης.

5. Best In-house Loyalty Team

Το βραβείο απονέμεται στην ομάδα που συνεισέφερε τα μέγιστα στην αύξηση της αφοσίωσης των πελατών και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τη μάρκα, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο. Η συνεισφορά θα πρέπει να αποδεικνύεται με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα (δημιουργικότητα, τρόποι ανάπτυξης και αξιοποίησης της συνεργασίας στην ομάδα και με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, συμβολή στη διάχυση πελατοκεντρικής κουλτούρας, άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, προοπτικές εξέλιξης της πρωτοβουλίας κ.ά.).

Κορυφαία Βραβεία

Platinum Awards   
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον εκάστοτε πυλώνα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του/της Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς   
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

– Platinum award  10 βαθμοί
– Gold award  7 βαθμοί
– Silver award  3 βαθμοί
– Bronze award  1 βαθμός


Loyalty Brand of the Year
Το βραβείο απονέμεται στη μάρκα, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.

Loyalty Agency of the Year
Το βραβείο απονέμεται στον πάροχο υπηρεσιών loyalty και engagement, ο οποίος συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.