Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιοτητες

Χάρης Πορέτσης, τηλ.: +30 210 6617777 (εσωτ. 139), e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, τηλ.: +30 210 6617777 (εσωτ. 152), e-mail: [email protected]

Περιεχόμενο

Αγγελική Κουτσουράδη, τηλ.: +30 210 6617777 (εσωτ. 268), e-mail: [email protected]

Χρυσός Χορηγός

Warply is the #1 Global Loyalty Solution and one of the largest companies in Mobile Loyalty & Payments in EMEA. Warply has been a trusted partner to several of the world’s leading brands, due to “Warply Engage” all-in-one AI Loyalty & Customer Engagement platform, empowering businesses to increase sales through loyalty and rewards programs, personalized and predictive campaigns, marketing automations, e-couponing, proximity marketing, merchant wallets, gamification, etc.

Τιμητική Υποστήριξη

ΕΙΕΠ

Scientific Partner

Χορηγοί επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publications